MELLE-FLORA

 

LITURGIE VAN LICHTMIS

 

Zaterdag 31 januari

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

voor Eliane De Clercq

Zondag 1 februari

09.30 u Kerk Melle-Centrum

Ter ere van O.-L.-Vrouw vanwege de Lindestraat

Voor overleden familie

Lichtmisviering met kinderzegen.

Welkom aan de kinderen die in 2015 hun eerste communie doen.

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor de familie De Koker

Gezinsviering en Lichtmisviering met kinderzegen

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

 

LITURGIE VAN DE VIJFDE ZONDAG

Collecte Noodfonds

 

Zaterdag 7 februari

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor Robert Hulstaert

Zondag 8 februari

09.30 u Kerk Melle-Centrum

Voor René Scheire – Camilla Bellens

Jaarmis Marcella De Vijlder, echtgenote van Daniel Van de Steede

Voor de overledenen die in januari hun uitvaart hadden: Julien De Meyer, Zoë De Geest, Piet De Vloed, Alice De Maertelaere, Roger Vermeulen, Kathleen Dhaese en Jan Geenen

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor de families Gyselinck-Isebaert

Voor overleden parochianen

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Woensdag 4 februari

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

Voor Rosalie Everaert

Voor een bijzondere intentie

Donderdag 5 februari

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering voor de overledenen van de maand januari

 

 

DOOPVIERINGEN

Zaterdag 7 februari

14.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Zondag 8 februari

14.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 1 februari

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

Zondag 8 februari

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 01 februari

10.30 u. (centr.) Namis voor Julia Lejeune

Jaarmis voor Agnes Coussement echtg. van René Bockstaele

 

Zondag 08 februari

09.00 u. (KW) Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Namis voor Jan Devenijn

Jaarmis voor Raphaël Deruyc

Jaarmis voor Roger De Wilde

 

 

WEEKVIERINGEN

Maandag 02 februari

10.00 u. (centr) Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

Dinsdag 03 februari

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering

Woensdag 04 februari

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

Donderdag 05 februari

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

Vrijdag 06 februari

17.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding