PASTORALE EENHEID MELLE-FLORA

 

 

 

WITTE DONDERDAG

Donderdag 17 april

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Geen gebedsviering!

20.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Herdenking laatste avondmaal met voetwassing en aanbidding tot 22.00 u.

 

 

GOEDE VRIJDAG

Vrijdag 18 april

09.30 tot 14.30 uur

Weekkapel Melle-Centrum

Gelegenheid tot persoonlijke aanbidding

15.00 u. Kruisweg in de vier kerken.

20.00 u. Kerk Gontrode

Avondwake met kruisverering

 

STILLE ZATERDAG

Zaterdag 19 april

09.30 u. Kerk Merelbeke-Flora

Wake bij het graf van de Heer

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Geen viering!

18.30 u. Kerk Gontrode

Geen viering!

 

PAASZATERDAG

20.00 u. Kerk Melle-Centrum

Paaswake met wijding van de paaskaarsen en het doopwater.

Voor overleden ouders en grootouders

 

PAASZONDAG

Verrijzenis van de Heer

Zondag 20 april

Collecte voor de parochie

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Louis Martens – Zoë Claeys en dochters Diane en Agnes D’Haene

Voor de familie Stouthuysen – Vanhoutte
Uit dankbaarheid

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor de familie Jules Volckaert

voor Roger Bekaert

jaarmis voor Maurice Malego

Deze viering wordt verzorgd door het Livinuskoor

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor alle overleden medeparochianen

Deze viering is met samenzang!

 

TWEEDE PAASZONDAG

 

Zaterdag 26 april

Collecte voor de parochie

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Maes-Persijn
doopsel tijdens de viering

Deze viering wordt opgeluisterd door het koor Magnificat!

18.30 u. Kerk Gontrode

Dankmis voor Lutgarde Schepens

Voor Nestor Reyntens – Marie Van Onder

Zondag 27 april

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

René Scheire – Camilla Bellens

Uit dankbaarheid

Welkom aan de toekomstige eerste communicantjes en hun ouders

Na de viering catechese op weg naar het vormsel

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gezinsviering

Jaarmis voor Prosper en Jeanne Criel-Bernaert

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

Deze viering is met samenzang!

 

 

 

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 22 april

14.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Paasviering Ziekenzorg

Woensdag 23 april

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

Familie Vandeputte

Voor een bijzondere intentie

Donderdag 24 april

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 20 april

08.00 u. St.-Eligius Gentbrugge

17.15 u. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke-Flora

Deze viering is met samenzang met liederen in de geest van Taizé!

Zondag 27 april

08.00 u. St.-Eligius Gentbrugge

17.15 u. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke-Flora

Deze viering is met samenzang met liederen in de geest van Taizé!

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zaterdag 19 april

16.00 u. (centr.) Biechtgelegenheid

19.00 u. (centr.) Paaswake met de vormelingen met medewerking van het koor Cantilene

Zondag 20 april

09.00 u. (KW) Paasviering met de vormelingen van Melsen en Schelderode en met de medewerking van het koor Cantilene

10.30 u. (centr.) Paasviering met de medewerking van het Sint-Pieterskoraal

 

Zondag 27 april

09.00 u. (KW) Eerste communie in Schelderode

10.30 u. (centr.) Eucharistieviering met Paus-Johannescollege n.a.v. de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II

Eucharistieviering met de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Dinsdag 22 april

09.00 u. (centr.) Ter ere van de H. Rita ter intentie van de gever

Woensdag 23 april

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

Donderdag 24 april

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

Vrijdag 25 april

19.00 u. Jaarmis voor de overledenen van de familie Van Acker-Eeckhout