MELLE-FLORA

 

 

 

TWEEDE ZONDAG IN DE ADVENT

 

Zaterdag 5 december

17.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gezinsviering

Jaarmis voor Erik Van der Beken

Jaarmis voor Godelieve Van de Vijver en familie

Jaarmis voor Marie en Marcella Roels en overleden ouders

Zondag 6 december

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Jaarmis Anna en Maria De Blander

Voor een bijzondere intentie

17.15 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

 

DERDE ZONDAG IN DE ADVENT

Collecte Welzijnszorg

 

Zaterdag 12 december

17.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor de  familie Van Wambeke-Los

Voor de familie Haegeman-Colpaert

Zondag 13 december

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Voor overleden ouders

Voor Robert De Roover, ouders en grootouders, Angèle Keerstock en Christiane De Roover;

17.15 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

Viering met Canto Spirit!

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Woensdag 9 december

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Ter ere van O.-L.-Vrouw vanwege de Lindestraat

Donderdag 10 december

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering naar de derde zondag van de Advent toe

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 6 december

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Onbevlekt Melle-Vogelhoek

Zondag 13 december

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Onbevlekt Melle-Vogelhoek

Viering met Canto Spirit!

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 06 december

2de zondag van de Advent

10.30 u. (centr.) Namis voor Andrea Matthys

Jaarmis voor André De Rijcke

Zondag 13 december

3de zondag van de advent

Collecte Welzijnszorg

09.00 u. (KW) Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Gezinsviering met de vormelingen van het centrum + naamopgave

Jaarmis voor Georges Steurbaut en Maria De Meyer

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Maandag 07 december

10.00 u. (centr) Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

Dinsdag 08 december

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering

Woensdag 09 december

09.00 u. (KW) Adventsmis bij kaarslicht gevolgd door ontbijt

Donderdag 10 december

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

Vrijdag 11 december

17.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding