MELLE-FLORA

 

 

LITURGIE VAN DE DERTIGSTE ZONDAG

 

Zaterdag 25 oktober

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Jaarmis voor Erik D’Haene

Jaarmis voor Albert Van De Casteele, voor Solange Duyvejonck en Albert Seeuws en kleinkind Nancy De Smet, voor Germain De Smet en Julia Duyvejonck
Uit dankbaarheid

Zondag 26 oktober

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Jaarmis Etienne Bockstaele, ouders en schoonouders

Voor Roger Faseur

Voor André Van Lokeren – Paula Gyselinck, zoon Paul, dochter Andrea, schoonzoon Michel en E.H. Julien Van Lokeren

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Jaarmis voor Norbert Versteirt en ouders, jaarmis voor Florent Maes en Suzanne Braeckman,  jaarmis voor Joseph T’Sjoen en Clara Versijpt en voor een bijzondere intentie

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor een overleden familie (V)

 

LITURGIE VAN ALLERHEILIGEN

Collecte voor de parochiekas

 

Vrijdag 31 oktober

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

Zaterdag 1 november

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Jaarmis Lucien Remue, echtgenoot van Lucie De Dobbelaere

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor alle overleden medeparochianen en voor Etienne Gorduyn

Deze viering wordt verzorgd door het Livinuskoor !

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

 

LITURGIE VAN ALLERZIELEN

 

Zaterdag 1 november

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Eucharistieviering met herdenken van de overledenen sedert Allerheiligen 2013 met bedeling van de kruisjes

Zondag 2 november

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Voor Rachel Wauters

Voor Valeer Thas – Celina Van der Eecken

Voor Roger Fewan

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor Emiel Doolaeghe

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Eucharistieviering met herdenken van de overledenen sedert Allerheiligen 2013 met bedeling van de kruisjes

 

 

GEDENKEN VAN ONZE OVERLEDENEN

 

We gedenken heel bijzonder allen die in de geloofsgemeenschap Melle-Flora hun uitvaart hadden tussen Allerheiligen 2013 en Allerheiligen 2014. De kruisjes van de overledenen worden aan de familie overhandigd.

 

Kerk Melle-Centrum

Gebedsdienst

Zaterdag 1 november, 14.30 uur

Kerk Gontrode

Gebedsdienst

Zaterdag 1 november, 14.30 uur

Kerk Melle-Vogelhoek

In de eucharistieviering

Zaterdag 1 november 17 uur

Kerk Merelbeke-Flora

In de eucharistieviering

Zondag 2 november, 17.15 uur

 

 

ST. HUBERTUS

BROODWIJDING

 

Maandag 3 november

07.30 u. Kerk Merelbeke-Flora

08.00 u. Kerk Melle-Centrum

 

 

DOOPVIERING

 

Zondag 26 oktober

14.00 u. Kerk Melle-Centrum

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 26 oktober

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

Zaterdag 1 november

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

Zondag 2 november

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

WEEKENDVIERINGEN

Zondag 26 oktober

09.00 u. (KW) Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Jaarmis voor de overleden leden van Kring KBC

Jaarmis voor Arnold De Brabandere

Jaarmis voor Gilbert De Smeyter, echtgenoot van Monique Lemmens

 

Zaterdag 1 november

09.00 u. (KW) Hoogdag van Allerheiligen - Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Hoogdag van Allerheiligen

Eucharistieviering met het St-Pieterskoraal

Jaarmis voor René De Ruyck en echtgenote Germaine Thienpont

15.00 u.(centr.) Gebedsdienst voor de overledenen

 

Zondag 2 november

09.00 u. (KW) Allerzielen - Eucharistieviering voor alle overleden gelovigen

Jaarmis voor Nancy Boudonq

10.30 u. (centr.) Allerzielen - Eucharistieviering voor alle overleden gelovigen

 

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 28 oktober

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering

Woensdag 29 oktober

09.00 u. (KW) eucharistieviering

Donderdag 30 oktober

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

19.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding