MELLE-FLORA

 

 

TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Zaterdag 28 februari

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

Zondag 1 maart

09.30 u Kerk Melle-Centrum

Voor Eliane Ascoop, echtgenote van Ignace De Clercq

Voor Robert De Roover, ouders en grootouders, Angèle Keerstock en Christiane De Roover

Welkom aan de kinderen die in 2015 hun eerste communie doen en ook aan hun ouders

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor de familie Jules Volckaert

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

Deze viering is met samenzang!

 

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Zaterdag 7 maart

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

20.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Dekenale gebedswake met aanbidding van het H. Sacrament

Zondag 8 maart

09.30 u Kerk Melle-Centrum

Voor de familie Neveians – Blansaer – Dick

Voor de overledenen die in de maand februari hun uitvaart hadden: Maria Margriet Smesman, Marie Louise Van Den Mergel, Daniel Claus, Laura Buyle, Gerard Geiregat, Germaine Van De Putte en Ludwig De Vlieger

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

 

 

WEEKVIERINGEN

Woensdag 4 maart

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

Voor overleden familie

Donderdag 5 maart

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering voor de overledenen van de maand februari gevolg door de Vastengebedsviering

Vrijdag 6 maart

12.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Middaggebed gevolgd door broodmaaltijd

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Bidden van de kruisweg

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 1 maart

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

Deze viering is met samenzang met liederen in de geest van Taizé!

Zondag 8 maart

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 1 maart

Tweede zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. (centr.) Eucharistieviering voor onze parochiale eenheid met deels gregoriaanse gezangen, gevolgd door de getuigenis van Leen Van Cauwenberghe in het kader van Broederlijk Delen

Jaarmis voor Wim Verschatse en familie

Jaarmis voor René De Nutte – Van de Steene Marie-Louise en schoonkinderen en overleden familielid Magdalena

 

Zondag 8 maart

Derde zondag in de veertigdagentijd

09.00 u. (KW) Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Gezinsviering met de vormelingen met kruisoplegging

 Jaarmis voor Jozef Smis en de overledenen van de families Smis en Vlerick

Jaarmis voor Ghislaine Dellaert

 

 

WEEKVIERINGEN

Maandag 2 maart

10.00 u. (centr) Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

Dinsdag 3 maart

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering

Woensdag 4 maart

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

Donderdag 5 maart

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

19.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding

Vrijdag 6 maart

17.00 u. Gebedsviering