MELLE-FLORA

 

 

 

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

 

Zaterdag 5 september

17.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Namis Jozef Van Cauwenberghe

Voor Eliane De Clercq, echtgenote van Roger De Coster
Voor overleden familie.

Zondag 6 september

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Voor René Dhondt – Yvonne De Schepper, Gaston Dhondt, Ronny Van De Weghe, Marcel Schiettecatte en Peggy Spruyt.

Bij het begin van het schooljaar, viering met zegenen van de kinderen met hun boekentas.

17.15 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Jaarmis voor Maria De Cock-Gaston Janssens

 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

 

Zaterdag 12 september

17.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

Gezinsviering, met zegen van de kinderen met hun boekentas.

Zondag 13 september

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Voor de overledenen die in de maand augustus hun uitvaart hadden: Prinses Elisabeth de Merode, Henri Kempe; Carl Vincent en Freddy Arnout.

17.15 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Jaarmis voor Leon Kestens

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Donderdag 3 september

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering voor de overledenen van de maand juni, juli en augustus

Vrijdag 4 september

09.00 u. kerk Merelbeke-Flora

Startviering St.-Michielsschool

 

Maandag 7 september

14.00 u. kerk Merelbeke-Flora

Startviering St.-Franciscus Basisschool

Woensdag 9 september

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

E. H. Gustaaf Van Damme, ouders en schoonbroer Marcel De Smet

Donderdag 10 september

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 6 september

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Onbevlekt Melle-Vogelhoek

 

Zondag 13 september

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Onbevlekt Melle-Vogelhoek

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 06 september

10.30 u. (centr.) Dankviering voor 25 jaar huwelijk van Denis De Dapper en Ingrid Van Impe en mis voor overleden moeder

Jaarmis voor de Fam. Verdonck

 

Zondag 13 september

09.00 u. (KW) Eucharistieviering in Schelderode

10.30 u. (centr.) Kermiszondagviering bij de 24e zondag door het jaar

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Maandag 07 september

10.00 u. (centr) Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

Dinsdag 08 september

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering voor overleden familie - Stichting

Woensdag 09 september

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

Donderdag 10 september

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

19.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding

 

 

HUWELIJKSVIERING

Zaterdag 12 september

12.00 u. (KW) van Melissa Van Caterbergh en Dennis De Grootte