PASTORALE EENHEID MELLE-FLORA

 

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Liturgie van Beloken Pasen

 

Zaterdag 26 april

Collecte voor de parochie

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Maes-Persyn

Doopsel tijdens de viering

Deze viering wordt opgeluisterd door het koor Magnificat!

18.30 u. Kerk Gontrode

Dankmis voor Lutgarde Schepens

Voor Nestor Reyntens – Marie Van Onder

 

Zondag 27 april

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

René Scheire – Camilla Bellens

Uit dankbaarheid

Welkom aan de toekomstige eerste communicantjes en hun ouders

Na de viering catechese op weg naar het vormsel

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gezinsviering – Jaarmis voor Prosper en Jeanne Criel-Bernaert

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

Deze viering is met samenzang!

 

Liturgie van 3de Paaszondag

 

Zaterdag 3 mei

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

18.30 u. Kerk Gontrode

Voor een bijzondere intentie

Zondag 4 mei

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Jaarmis Maria De Pauw, echtgenote Erik Matthys

Jaarmis Gerard D’Haese, echtgenoot Georgette Lammens

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor Emiel Doolaeghe

Voor Maria Vanden Broeck

 17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden medeparochianen

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Woensdag 30 april

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

Voor E.H. G. Van Damme, ouders en schoonbroer Marcel De Smet.

Donderdag 1 mei

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Geen gebedsviering!

 

 

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN

 

Donderdag 1 mei

10.00 u. Kerk Gontrode

St. Vincentiusschool

afdeling Gontrode

14.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

St. Franciscus Basisschool

Melle-Vogelhoek

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 27 april

08.00 u. St.-Eligius Gentbrugge

17.15 u. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke-Flora

Deze viering is met samenzang met liederen in de geest van Taizé!

Zondag 4 mei

08.00 u. St.-Eligius Gentbrugge

17.15 u. O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans Merelbeke-Flora

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 27 april

09.00 u. (KW) Eerste communie in Schelderode

10.30 u. (centr.) Eucharistieviering met Paus-Johannescollege n.a.v. de heiligverklaring van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II

Eucharistieviering met de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie

 

Zondag 04 mei

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

10.30 u. (centr.) Paasviering met OKRA en KVG

Jaarmis voor Honoré De Bruycker

Jaarmis voor Annie Bilcke echtgenoot Jacques Ongenaet

Jaarmis voor Edith Schepens

Jaarmis voor Paula Lamon

Jaarmis voor Emiel Bockstaele en echtgenote Bertha Dossche

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Dinsdag 29 april

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering

Woensdag 30 april

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

Donderdag 01 mei

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

Vrijdag 02 mei

17.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding

 

 

HUWELIJKSVIERING

Vrijdag 02 mei

15.00 u.(KW) Huwelijksviering van Gregory Velghe en Karen Bogaert