MELLE-FLORA

 

 

HEILIGE DRIE-EENHEID

 

Zaterdag 30 mei

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

20.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Gebedsviering “Drie-Eenheid”

Zondag 31 mei

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Jaarmis Rachel Wauters

Voor E. H. Sylvain Simoens
Dankviering voor de eerste communicantjes en voor de jongeren die werden gevormd.

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gezinsviering

Dankviering voor gevormden en eerste communicantjes.

Voor een speciale intentie

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

Voor overleden familie (V)

 

SACRAMENTSDAG

Zaterdag 6 juni

17.00 u. Kerk Melle-Vogelhoek

Voor de familie Doolaeghe

Bij het einde van de viering aanbidding en zegen met het heilige Sacrament.

Zondag 7 juni

09.30 u. Kerk Melle-Centrum

Voor Georges Verstraeten

Jaarmis voor Hubert Janssens – Helena Hertegonne en schoonzoon Ludwig De Vlieger

Jaarmis Roger Gallet – Yvonne De Clercq, ouders en schoonouders
Bij het einde van de viering korte aanbidding en zegen met het heilige Sacrament.

11.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor Emiel Doolaeghe

17.15 u. Kerk Merelbeke-Flora

Voor overleden parochianen

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Woensdag 3 juni

09.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Klasviering St. Michielsschool

19.00 u. Kerk Melle-Centrum

Eucharistieviering

Bernard Naudts – Maria Peerts

Donderdag 4 juni

19.00 u. Kerk Merelbeke-Flora

Gebedsviering voor de overledenen van de maand mei

 

 

DOOPVIERING

Zondag 24 mei

14.00 u. Kerk Melle-Centrum

 

 

 

DEKENALE VIERINGEN

 

Zondag 31 mei

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

Zondag 7 juni

08.00 u. Kerk St-Eligius Gentbrugge

17.15 u. Kerk OLV Rozenkrans Merelbeke-Flora

 

 

 

MERELBEKE-CENTRUM

 

 

WEEKENDVIERINGEN

 

Zondag 31 mei

Feest van de Heilige Drie-Eenheid

09.00 u. (KW) Eucharistieviering

09.00 u. (centr.) Eerste communieviering voor de kinderen van het Gilko

10.30 u. (centr.) Eucharistieviering

 

Zondag 07 juni

09.00 u. (centr.) Eerste communieviering van de kinderen uit de Sint-Elooischool

10.30 u. (centr.) Eucharistieviering van de 10e zondag door het jaar voor onze parochiale eenheid

 

 

WEEKVIERINGEN

 

Maandag 01 juni

10.00 u. (centr) Eucharistieviering voor onze zieken thuis en in de kliniek

Dinsdag 02 juni

09.00 u. (centr.) Eucharistieviering voor overleden familie + stichting

Woensdag 03 juni

09.00 u. (KW) Eucharistieviering voor Julien Bradt

Donderdag 04 juni

09.30 u. Eucharistieviering in “het Lindeken”

19.00 u. Gebedsviering met stille aanbidding

Vrijdag 05 juni

19.00 u. (centr.) Jaarmis voor de familie Van Acker - Eeckhout